Cykloheksanon

Cykloheksanon to preferowana nazwa na związek organiczny o wzorze chemicznym (CH2)5CO. Omawiany związek występuje również pod wieloma innymi nazwami oksocykloheksan, keton pimelowy, ketoheksametylen, keton cykloheksylowy, ketocykloheksan, heksanon, Hydrol-O i Sekston. Występuje pod postacią bezbarwnej, oleistej cieczy która może przechodzić w kolor jasnożółty, posiada również charakterystyczny zapach. Cekloheksanon jest słabo rozpuszczalny w wodzie i całkowicie mieszalny ze zwykłymi rozpuszczalnikami.

Z aspektów technicznych cykloheksanon można transportować w beczkach i cysternach. Powinno przechowywać się go w chłodnym, suchym u dobrze wentylowanym miejscu nie narażonym na zapłon.

Co ciekawe cykloheksanon wykrywany jest jak lotny składnik ludzkiego moczu. Jego zawartość zależna jest od osoby, wpływ na to może mieć również dieta.

Właściwości chemiczne Cykloheksanonu


Wspomnieliśmy już o wzorze chemicznym C6H10O trzeba dodać do tego informację o masie cząsteczkowej która wynosi 98,15g/mol oraz gęstości 0,9478 g / ml, płyn. Odnośnie temperatur, nie obejdzie się bez podania temperatury topnienia cykloheksanonu, która wynosi −47 ° C oraz temperatury wrzenia określanej na poziomie 155,65 °C. Rozpuszczalność w wodzie 8,6/100ml w temperaturze 20 °C.

Produkcja Cykloheksanonu


Światowa produkcja cykloheksanonu liczona jest w miliardach kilogramów, przy czym większość produkcji wykorzystywana jest do tworzenia nylonu, ale o tym za chwilę. Cykloheksanon powstaje w wyniku utleniania cykloheksanu w powietrzu, zwykle przy użyciu katalizatorów kobaltowych:

C 6 H 12 + O 2 → (CH 2 ) 5 CO + H 2 O

Metodą alternatywną na uzyskanie cykloheksanonu jest uwodornienie z fenolem:

C 6 H 5 OH + 2 H 2 → (CH 2 ) 5 CO
Istnieją również metody laboratoryjne na wytwarzanie cykloheksanonu w których wykorzystuje się utlenienie Jonesa albo bezpieczniejszą i łatwiej dostępną metodę polegającą na utlenieniu podchloryny sodu.

Zastosowanie Cykloheksanonu


Pomimo ogromnej produkcji nie jest to związek chemiczny o szerokim zastosowaniu. Ogromna większość służy do wytwarzania Nylonu 6 i Nylonu 66. Szacuje się że około połowa światowej produkcji ostatecznie przetwarzana jest na kwas adypinowy. Druga zaś staje się elementem przemiany w oksym cykloheksanonu.

To co nie zostanie zużyte do wytwarzania polimerów znajdzie swoje miejsce w reakcjach laboratoryjnych.

Cykloheksanon szkodliwosć


Cykloheksanon może dostać się do organizmu człowieka na wiele sposobów od wdychania oparów, przez skórę po spożycie. Substancja i jej para są drażniące dla oczu, skóry oraz dróg oddechowych.
Nadmierna ekspozycja na działanie cykloheksanonu może powodować utratę świadomości, co stało się elementem nielegalnego wykorzystania środka do produkcji fencyklidyny powodującej halucynacje, zniekształcone postrzeganie dźwięków i gwałtowne zachowania. Narkotyk był głównie palony, ale można było go również przyjmować doustnie i wstrzykiwać.

Podobne wpisy

Oznaczanie substancji chemicznych mogących wywołać zagrożenie jest konieczne dla naszego bezpieczeństwa. Piktogramy chemiczne i ich znaczenie to wiedza, która może uratować nam zdrowie, a nawet życie. Substancje chemiczne mogą wywołać wiele niepożądanych działań, dlatego tak ważna jest znajomość sposobu ich oznaczania.  

Substancje chemiczne dostępne na rynku różnią się parametrami fizycznymi i chemicznymi, w zależności od swojego przeznaczenia. Czynnikiem określającym przydatność danej substancji do określonego celu jest czystość substancji chemicznych.   Co to jest substancja chemiczna?   Substancja chemiczna to subs...

Surowce chemiczne występują w naturalnym środowisku i wykorzystuje się je w różnych branżach. Jakie zastosowanie mają surowce chemiczne i w jaki sposób się je pozyskuje? Warto zapoznać się z naszym artykułem, jeżeli chcesz utrwalić swoją wiedzę na ten temat.   Surowce chemiczne w przemyśle   Surowce ch...