Czystość substancji chemicznych – podział na klasy

Substancje chemiczne dostępne na rynku różnią się parametrami fizycznymi i chemicznymi, w zależności od swojego przeznaczenia. Czynnikiem określającym przydatność danej substancji do określonego celu jest czystość substancji chemicznych.

 

Co to jest substancja chemiczna?

 

Substancja chemiczna to substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym i najczęściej także ilościowym. Jest to po prostu substancja złożona z pierwiastków i ich związków chemicznych. Te same pierwiastki wchodzące w skład substancji występują w przyrodzie. Substancje chemiczne składają się także z pierwiastków stworzonych w procesie produkcyjnym.

 

Jak dzielimy substancje chemiczne? Oprócz podziału na na substancje proste, czyli pierwiastki, oraz substancje złożone – związki chemiczne, należy zwrócić uwagę na  klasy czystości substancji. Dzięki temu dobierzemy dany produkt odpowiednio do reakcji chemicznej.

 

Klasy czystości substancji chemicznych

 

Ze względu na różne zastosowanie substancje będące odczynnikami chemicznymi produkowane są w różnych stopniach czystości. Czym jest chemiczna czystość substancji? Jest to stosunek wagowy ilości głównej substancji stanowiącej dany produkt do całkowitej ilości badanego materiału, wyrażony jako procentowy udział substancji głównej. Czystość substancji oblicza się po odjęciu od niej wszystkich zanieczyszczeń towarzyszących jej w tym produkcie.

 

Kategorie czystości substancji w Polsce

 

W Polsce wyróżnia się następujące klasy czystości odczynników chemicznych:

  • techniczny (techn.) – najczęściej o czystości w zakresie 90–99% głównego składnika. Używane są w produkcji przemysłowej i do celów edukacyjnych, do zademonstrowania prostych reakcji chemicznych.
  • czysty ( cz.) – nazwa normy dla odczynników laboratoryjnych o czystości wystarczającej do standardowych prac laboratoryjnych, celów edukacyjnych lub analiz jakościowych. Odczynniki te zawierają w swoim składzie 99-99.9% głównego składnika.
  • czysty do analizy (: cz.d.a.) – odczynniki te posiadają 99,9–99,99% substancji w swoim składzie, co nie oznacza przydatności odczynnika do każdej analizy, lecz jedynie do bardziej precyzyjnych eksperymentów.
  • chemicznie czysty (ch.cz.) – nazwa ta zarezerwowana jest dla odczynników najwyższej czystości wymaganej w specjalnych technikach laboratoryjnych; nazwa oznacza, że zanieczyszczeń nie można wykryć nawet najczulszymi metodami analizy chemicznej i trzeba użyć metod wykorzystujących zjawiska czysto fizyczne. Zawartość procentowa substancji mieści się w przedziale 99,99-99,999%.
  • czysty spektralnie (spektr.cz.) – czystość odczynników (w tym także rozpuszczalników), które pozwalają na prowadzenie wymagających analiz spektralnych. Tutaj zawartość procentowa odczynnika wynosi 99,999-99,9999%.

 

Kategorie czystości substancji za granicą

W nomenklaturze zagranicznej stosowane są analogiczne oznaczenia:

  • p. (pure, purum) – czysty
  • p.a. (for analysis, analytical reagent grade) – czysty do analizy
  • C.P. (chemically pure) – chemicznie czysty
  • extra pure – ekstra czysty
  • GR (guaranteed reagent for analysis) – odczynniki o gwarantowanej czystości

 

Co to jest odczynnik chemiczny?

 

Odczynnik chemiczny – co to jest? To pojedynczy związek chemiczny lub konkretna mieszanina albo roztwór związków chemicznych, przygotowana do konkretnego, specjalnego wykorzystania. Odczynniki chemiczne stanowią materiał badawczy i są wykorzystane do badań w laboratorium. Są zatem niezbędne w pracy chemików i  naukowców, stosuje się je najczęściej w różnego rodzaju analizach chemicznych, pracach badawczych, a także w produkcji innych substancji. Odczynniki chemiczne najczęściej klasyfikujemy ze względu na ich czystość. Są dostępne zarówno w postaci cieczy (roztwory o określonych stężeniach) jak i ciał stałych (proszki, granulaty, pastylki).

 

Odczynniki chemiczne – sklep online

 

Nasz sklep z odczynnikami chemicznymi online oferuje najwyższej jakości odczynniki chemiczne, urządzenia laboratoryjne, surowce chemiczne, reaktory chemiczne i rozpuszczalniki. Polecamy odczynniki czyste, wykorzystywane często w celach edukacyjnych oraz odczynniki czyste do analizy, do zastosowania w każdym laboratorium do analiz jakościowych.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze najlepszego dla Twoich potrzeb zestawu odczynników chemicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – sklep online oferuje bogaty asortyment dla każdego!

Podobne wpisy

Oznaczanie substancji chemicznych mogących wywołać zagrożenie jest konieczne dla naszego bezpieczeństwa. Piktogramy chemiczne i ich znaczenie to wiedza, która może uratować nam zdrowie, a nawet życie. Substancje chemiczne mogą wywołać wiele niepożądanych działań, dlatego tak ważna jest znajomość sposobu ich oznaczania.  

Substancje chemiczne dostępne na rynku różnią się parametrami fizycznymi i chemicznymi, w zależności od swojego przeznaczenia. Czynnikiem określającym przydatność danej substancji do określonego celu jest czystość substancji chemicznych.   Co to jest substancja chemiczna?   Substancja chemiczna to subs...

Surowce chemiczne występują w naturalnym środowisku i wykorzystuje się je w różnych branżach. Jakie zastosowanie mają surowce chemiczne i w jaki sposób się je pozyskuje? Warto zapoznać się z naszym artykułem, jeżeli chcesz utrwalić swoją wiedzę na ten temat.   Surowce chemiczne w przemyśle   Surowce ch...