Domieszki chemiczne do betonu – na co zwrócić uwagę?

Trzeba przyznać, że branża budowlana rozwija się w zawrotnym tempie, a wraz z nią pojawiają się nowe domieszki chemiczne do betonu. Tworzą bogatą gamę produktów, różniących się budową i właściwościami, a dodawanie ich do betonu, może znacznie przełożyć się na zwiększenie jego cech konstrukcyjnych i projektowych. Na co zwrócić uwagę wybierając dodatki do betonu?

Od czego zacząć?

Przede wszystkim warto rozpocząć od tego, czym w ogóle są domieszki chemiczne do betonu. Warto spojrzeć do normy PN-EN 934-2 „Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania”, mówiącej o tym, że:

Domieszka to substancja modyfikująca, dodawana podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu w betonie. […] Celem stosowania domieszek jest zmiana jednej lub kilku właściwości mieszanki betonowej i/lub betonu stwardniałego.

Warto dodać, że domieszkami do betonu mogą być różnorodne surowce chemiczne – zarówno substancje organiczne, jak i nieorganiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas mieszania domieszek, bowiem mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Domieszki chemiczne do betonu dzieli się na różne rodzaje, najczęściej ze względu na efekt, jaki wywołają. Wśród nich wyróżnia się:

  • domieszki uplastyczniające – zwiększają płynność mieszanki betonowej,
  • domieszki upłynniające – mają silniejsze (niż domieszki uplastyczniające) właściwości upłynniania mieszanki betonowej,
  • domieszki napowietrzające – zwiększają właściwości mrozoodporne betonu,
  • domieszki przyspieszające – zmniejszają czas przejścia betonu ze stanu plastycznego w stały,
  • domieszki przeciwmrozowe – umożliwiają betonowanie w ujemnych temperaturach,
  • domieszki opóźniające – wydłużają czas przejścia betonu ze stanu plastycznego w stały.

Poniżej pokrótce omówimy najczęściej wybierane domieszki chemiczne do betonu.

Domieszki redukujące ilość wody

Dodatki do betonu redukujące ilość wody można podzielić na:

  • domieszki uplastyczniające, zwane plastyfikatorami. Dzięki nim można zmniejszyć ilość wody zarobowej (nie zmieniając przy tym właściwości betonu) do 5-12%.
  • domieszki upłynniające, zwane superplastyfikatorami ze względu na ich możliwości znacznego redukowania ilości wody w przedziale od 12% do nawet 30%.

Jako domieszki uplastyczniające najczęściej wybiera się fosforany lub wielopierścieniowe pochodne. Najczęściej sięga się po domieszki redukujące ilość wody do tworzenia betonu drogowego, towarowego lub posadzkowego.

Domieszki przyspieszające wiązanie betonu

Domieszki do betonu przyspieszające wiązanie zmniejszają czas przejścia betonu ze stanu plastycznego w sztywny. Aktualnie najczęściej stosuje się bezchlorkowe domieszki szybkowiążące, np. azotany, fluorki i gliniany, a także związki organiczne. Zwykle po tę domieszkę sięga się w przypadku wyrobów betonowych przeznaczonych do szybkiego rozformowania lub w np. w naprawach betonu.

Domieszki uszczelniające beton

Istotne są również dodatki do betonu wodoszczelnego, których celem jest blokowanie porów kapilarnych, a tym samym uzyskanie powierzchni betonowych, odpornych na wodę i zaawansowane środki chemiczne. Niektóre domieszki chemiczne uszczelniające beton sprawdzają się także jako przeciwmrozowe dodatki do betonu. Wspierają niwelowanie nasiąkliwości betonu oraz polepszają jego wytrzymałość. Przydadzą się zatem szczególnie do produkcji betonu narażonego na niekorzystne warunki.

Domieszki chemiczne do betonu mają szereg zastosowań, w zależności od wybranych substancji. Dzięki nim można stworzyć każdy rodzaj betonu, o różnorodnym przeznaczeniu. Wraz z rozwojem branży budowlanej, pojawia się również nowoczesna chemia budowlana. Odwiedź sklep z odczynnikami chemicznymi i wybierz najlepsze surowce chemiczne, które umożliwią wyprodukowanie betonu o danej specyfice.

Podobne wpisy

Oznaczanie substancji chemicznych mogących wywołać zagrożenie jest konieczne dla naszego bezpieczeństwa. Piktogramy chemiczne i ich znaczenie to wiedza, która może uratować nam zdrowie, a nawet życie. Substancje chemiczne mogą wywołać wiele niepożądanych działań, dlatego tak ważna jest znajomość sposobu ich oznaczania.  

Substancje chemiczne dostępne na rynku różnią się parametrami fizycznymi i chemicznymi, w zależności od swojego przeznaczenia. Czynnikiem określającym przydatność danej substancji do określonego celu jest czystość substancji chemicznych.   Co to jest substancja chemiczna?   Substancja chemiczna to subs...

Surowce chemiczne występują w naturalnym środowisku i wykorzystuje się je w różnych branżach. Jakie zastosowanie mają surowce chemiczne i w jaki sposób się je pozyskuje? Warto zapoznać się z naszym artykułem, jeżeli chcesz utrwalić swoją wiedzę na ten temat.   Surowce chemiczne w przemyśle   Surowce ch...