Restricciones a las ventas

Niektóre produkty w naszej ofercie podlegają ograniczeniom sprzedaży wynikającym z przepisów UE oraz polskich ustaw i rozporządzeń dot. między innymi prekursorów narkotykowych oraz substancji wybuchowych.  Zastrzegamy możliwość nie zrealizowania zamówień na produkty podlegające ograniczeniom. Niektóre odczynniki chemiczne dostępne są tylko dla Klientów instytucjonalnych z logiem DLA FIRM. 

Ograniczenia zastosowane są dla:
1) prekursory narkotykowe
2) prekursory materiałów wybuchowych
3) metanol (alkohol metylowy)
4) substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO)