Piktogramy chemiczne i ich znaczenie

Oznaczanie substancji chemicznych mogących wywołać zagrożenie jest konieczne dla naszego bezpieczeństwa. Piktogramy chemiczne i ich znaczenie to wiedza, która może uratować nam zdrowie, a nawet życie. Substancje chemiczne mogą wywołać wiele niepożądanych działań, dlatego tak ważna jest znajomość sposobu ich oznaczania.

 

Co to są piktogramy chemiczne?

 

Piktogramy chemiczne to grupa znaków ostrzegawczych, które mają za zadanie informować o niebezpieczeństwie kontaktu z substancją chemiczną. Substancje chemiczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia, środowiska, wywoływać promieniowanie czy też działać rakotwórczo. Dlatego dla bezpieczeństwa pracy z substancjami chemicznymi wprowadzony został system znaków określających znaczenie niebezpiecznych substancji i opisujących zagrożenie, jakie wywołują.

 

Piktogramy chemiczne zostały ujednolicone, co oznacza, że wszystkie oznaczenia chemiczne są czytelne na całym świecie. Grafiki na piktogramach są bardzo intuicyjne, np. płomień oznacza substancje łatwopalne, czaszka i skrzyżowane piszczele – substancje toksyczne. Oznaczenia niebezpiecznych substancji chemicznych umieszczane są na etykietach produktów oraz na budynkach, w zakładach pracy itp.

 

Piktogramy chemiczne – rodzaje

 

W trosce o zdrowie ludzi i dla ochrony środowiska stworzony został system piktogramów chemicznych o nazwie Globalny Zharmonizowany System Kwalifikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS – Globally Harmonized System). Znajdują się w nim wszystkie oznaczenia substancji chemicznych, zarówno piktogramy ostrzegawcze, jak i opisy zagrożeń na etykietach oraz hasła ostrzegawcze. Europejską wersją GHS jest rozporządzenie CLP (classification, labelling and packaging).

 

Wyróżniamy dziewięć grup piktogramów CLP:

 • materiały wybuchowe,
 • materiały łatwopalne,
 • materiały utleniające,
 • gazy pod ciśnieniem,
 • substancje żrące,
 • substancje toksyczne,
 • substancje powodujące zagrożenie zdrowia / środowiska,
 • substancje powodujące poważne zagrożenie zdrowia,
 • materiały niebezpieczne dla stworzeń wodnych.

 

Piktogramy substancji chemicznych – znaczenie

 

Wszystkie piktogramy stosowane w ramach GHS mają określone znaczenie. Dotyczy ono bezpośrednio rodzaju zagrożenia związanego z daną substancją. Ponadto, piktogramy substancji chemicznych określają:

 • klasę zagrożenia – czyli charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych substancji,
 • kategorię zagrożenia, która określa stopień zagrożenia w każdej klasie.

 

Oprócz samych piktogramów spotykamy jeszcze piktogramy chemiczne z opisem oraz hasła ostrzegawcze, określające rodzaj zagrożenia, np. “NIEBEZPIECZEŃSTWO” – stosowane w przypadku kategorii zagrożeń wyższego stopnia, „UWAGA” –  dla kategorii zagrożeń niższego stopnia.

 

Piktogramy chemiczne są stosowane głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas używania produktów zawierających substancje chemiczne. Ostrzegają nas przed potencjalnymi zagrożeniami, dlatego należy ich szukać bezpośrednio na opakowaniach produktów. W zakładach pracy stosowanie piktogramów jest koniecznym wymogiem dla zachowania zasad BHP.  Sklep z odczynnikami chemicznymi Vichemic w sprzedaży produktów zachowuje wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą surowców chemicznych i chemii spożywczej, a także innych produktów, oraz składania zamówień.

Podobne wpisy

Oznaczanie substancji chemicznych mogących wywołać zagrożenie jest konieczne dla naszego bezpieczeństwa. Piktogramy chemiczne i ich znaczenie to wiedza, która może uratować nam zdrowie, a nawet życie. Substancje chemiczne mogą wywołać wiele niepożądanych działań, dlatego tak ważna jest znajomość sposobu ich oznaczania.  

Substancje chemiczne dostępne na rynku różnią się parametrami fizycznymi i chemicznymi, w zależności od swojego przeznaczenia. Czynnikiem określającym przydatność danej substancji do określonego celu jest czystość substancji chemicznych.   Co to jest substancja chemiczna?   Substancja chemiczna to subs...

Surowce chemiczne występują w naturalnym środowisku i wykorzystuje się je w różnych branżach. Jakie zastosowanie mają surowce chemiczne i w jaki sposób się je pozyskuje? Warto zapoznać się z naszym artykułem, jeżeli chcesz utrwalić swoją wiedzę na ten temat.   Surowce chemiczne w przemyśle   Surowce ch...