4-dimetyloaminobenzaldehyd 99% czda [100-10-7]

6,599.80 15,999.00 

Numer CAS: 100-10-7
Wzór sumaryczny: C9H11NO
Masa molowa: 149.19 g/mol
Synonimy: Dimetyloamino benzaldehyd
Tłumaczenie [ENG]: 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Zastosowanie: 4-dimetyloaminobenzaldehyd to odczynnik który, służy do wykrywania indolu i identyfikacji drobnoustrojów indolo dodatnich i indolo ujemnych. Zastosowania tworzy kolorowe produkty kondensacji (zasady Schiffa) z pirolami 1 i pierwszorzędowymi aminami 2.

4-dimetyloaminobenzaldehyd 99% czda [100-10-7] 4-dimetyloaminobenzaldehyd to odczynnik który, służy do wykrywania indolu i identyfikacji drobnoustrojów indolo dodatnich i indolo ujemnych. Zastosowania tworzy kolorowe produkty kondensacji (zasady Schiffa) z pirolami 1 i pierwszorzędowymi aminami 2. Wykorzystuje 4- (dimetyloamino) benzaldehyd w odczynniku Ehrlicha do spektrofotometrycznego oznaczania hydrazyny w reakcji z wytworzeniem barwników azowych. 4- (dimetyloamino) benzaldehyd stosuje się do oznaczania bilirubiny w moczu i porfobilinogenu. Używany jako środek derywatyzujący.

Temperatura topnienia: 72-75C (lit.)
Temperatura wrzenia: 176-177C (17 mmHg)
Gęstość: 1,10 g / ml w 20C
Prężność par: <0,1 hPa (20C)
Współczynnik załamania światła: n20/D1,417
Fp: 164C
Temperatura przechowywania: 2-8C
rozpuszczalność: alkohol: test pozytywny (APHA≤60)
pka: pK1: 1.647(+1)(25C)
forma: Ciecz
Kolor: biały do jasnożółtego
Zapach: charakterystyczny zapach
Rozpuszczalność w wodzie: 0,3g/L(20C)
Wrażliwe: Wrażliwe na powietrze
Merck: 14,3230

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 kg, 25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „4-dimetyloaminobenzaldehyd 99% czda [100-10-7]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *