Akrylamid 98.5 % do syntezy [79-06-1]

59.99 2,899.99 

Numer CAS: 79-06-1
Wzór sumaryczny: C3H5NO
Masa molowa: 71,08
Synonimy: amid kwasu akrylowego, 2-propenamide
Tłumaczenie [ENG]: Acrylamide
Zastosowanie: Stosowany m.in. jako monomer przy produkcji poliakrylamidu.

Akrylamid 98.5 % do syntezy [79-06-1] Akrylamid jest stosowany m.in. jako monomer przy produkcji poliakrylamidu. Akrylamid przyczynia się do występowania m.in. nowotworów przewodu pokarmowego oraz uszkadza układ nerwowy (jest neurotoksyną). Źródłem akrylamidu jest także dym tytoniowy. Duże ilości akrylamidu powstają podczas obróbki termicznej produktów spożywczych zawierających skrobię.

Postać: ciało stale
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 83 – 85 °C
Temperatura wrzenia: 125 °C (25 mm Hg)
Temperatura zapłonu : 138 °C
Temperatura samozapłonu: 424°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 2,7% obj.
– górna: 20,6% obj.
Gęstość: 1,12 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: częściowo mieszalny.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

500 gm, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Akrylamid 98.5 % do syntezy [79-06-1]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *