Alkohol izopropylowy techn. [67-63-0]

1,459.00 5,899.00 

Numer CAS: 67-63-0
Wzór sumaryczny: C3H8O
Masa molowa: 60,1 g/mol
Synonimy: izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan
Tłumaczenie [ENG]: isopropyl alcohol
Zastosowanie: Alkohol izopropylowy atosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPLC a także w syntezie chemicznej jako odczynnik do wprowadzania grupy izopropylowej i izopropoksylowej. Znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym. Jest stosowany jako zamiennik etanolu lub metanolu.

Alkohol izopropylowy techn.Izopropanol [67-63-0] Alkohol izopropylowy atosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPLC a także w syntezie chemicznej jako odczynnik do wprowadzania grupy izopropylowej i izopropoksylowej. Znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym. Jest stosowany jako zamiennik etanolu lub metanolu. Ze względu na to, że izopropanol jest obojętny dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, dostępne są jego różne preparaty do zastosowania technicznego (czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów dyskowych, rolek gumowych, urządzeń mechaniki precyzyjnej czy do usuwania żywiczejących środków smarnych i tuszów wodoodpornych). Ze względu na mieszalność z wodą stosowany jest jako dodatek do paliw w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody i zapobiegania powstawaniu korków lodowych w przewodach paliwowych.

Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
Zawartość min. 99,5 %
Gęstość (20°C) 0,785 – 0,787 g/cm3
Woda max.0,1%
Substancje nierozpuszczalne w wodzie wg przepisu
Wolne kwasy (j.CH3COOH) max.0,002%
Aldehydy i ketony (j.CO) max.0,005%
Etanol max.0,01%
Metanol max.0,01%
Pozostałość po odparowaniu max.0,001%
Substancje redukujące KMnO4 (j. O) max.0,0002%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

160 kg, 800 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Alkohol izopropylowy techn. [67-63-0]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *