Mrówczan amonu 98% czda [540-69-2]

899.80 4,299.00 

Numer CAS: 540-69-2
Wzór sumaryczny: CH5NO2
Masa molowa: 63,03 g/mol
Synonimy: kwasu mrówkowego sól amonowa
Tłumaczenie [ENG]: ammonium formate
Zastosowanie: Amonu mrówczan stosowany jest jako odczynnik analityczny a także używany jako chemikalia do syntez.

Amonu mrówczan 98% czda [540-69-2] Amonu mrówczan stosowany jest jako odczynnik analityczny a także używany jako chemikalia do syntez. Mrówczan amonu jest białym ciałem stałym, rozpuszczalnym w wodzie. Ma właściwości higroskopijne.

Zawartość min. 98,0 %
Gęstość względna: 1,27 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: 1020 g/dm3 (0˚C)
pH: 5,5 – 7,5 [5%; 20˚C] Temperatura krzepnięcia / topnienia: 116˚C
Temperatura samozapłonu: 180˚C
Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,03 %
Chlorki (Cl) max. 0,005 %
Siarczany (SO4) max. 0,01 %
Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
Żelazo (Fe) max. 0,001 %

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 kg, 50 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Mrówczan amonu 98% czda [540-69-2]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *