Bezwodnik kwasu chromowego czda [1333-82-0]

1,699.99 4,159.99 

Numer CAS: 1333-82-0
Wzór sumaryczny: CrO3
Masa molowa: 99,99 g/mol
Synonimy:  trójtlenek chromu, bezwodnik chromowy
Tłumaczenie [ENG]: Chromium oxide
Zastosowanie: Pośrednie wytwarzanie innych substancji chromowych, formulacja stosowanych preparatów np. przy obróbce wykończeniowej metali lub jako katalizator, obróbka powierzłącznie z np. funkcjonalną i dekoracyjną galwanizacją, pasywacją (uodpornianiem na korozję)

Bezwodnik kwasu chromowego czda [1333-82-0] Bezwodnik kwasu chromowego stosuje się do wytwarzania innych substancji chromowych, formulacja stosowanych preparatów np. przy obróbce wykończeniowej metali lub jako katalizator, obróbka powierzłącznie z np. funkcjonalną i dekoracyjną galwanizacją, pasywacją (uodpornianiem na korozję).

Stan skupienia: ciało stałe
Kolor: czerwono brunatny
Zapach: bez zapachu
pH: 1 (10 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 196°C
Temperatura wrzenia: rozkład
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy:
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,7 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 1400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 62,5 % (20°C)
rozpuszczalość w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w acetonie i kwasie octowym.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

20 kg, 50 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Bezwodnik kwasu chromowego czda [1333-82-0]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *