Biel tytanowa 99-100.5% czda [13463-67-7]

1,399.99 

Numer CAS: 13463-67-7
Wzór sumaryczny: TiO2
Masa molowa: 79,9 g/mol
Synonimy: biel tytanowa
Tłumaczenie [ENG]: Titanium dioxide
Zastosowanie: Biel tytanowa stosowany jest w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych oraz w przemyśle papierniczym, gumowym, ceramicznym, cementowym, kosmetycznym, poligraficznym, spożywczym.

Biel tytanowa 99-100.5% [13463-67-7] Biel tytanowa stosowany jest w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych oraz w przemyśle papierniczym, gumowym, ceramicznym, cementowym, kosmetycznym, poligraficznym, spożywczym. Jest również stosowany w tradycyjny już sposób jako pigment.

Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Wartość pH ( 10% wag. zawiesiny wodnej): 7,0-9,2
Temperatura wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia: >1500°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość właściwa: 3,9-4,2 g/cm3
Gęstość nasypowa: brak danych
Rozpuszczalność :
w wodzie – nierozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych – nierozpuszczalna

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Biel tytanowa 99-100.5% czda [13463-67-7]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *