Chlorek metylenu czda. [75-09-2]

18.00 220.00 

Numer CAS: 75-09-2
Wzór sumaryczny: CH2Cl2
Masa molowa: 84,93 g/mol
Synonimy: chlorek metylenu, dwuchlorometan, dichlorek metylenu
Tłumaczenie [ENG]: dichloromethane
Zastosowanie:  Dichlorometan stosuje się głównie jako rozpuszczalnik do reakcji oraz ekstrakcji, a także mało polarny eluent w chromatografii cieczowej (w tym HPLC). Będąc znacznie mniej szkodliwym od chloroformu, w znacznym stopniu wyparł ten rozpuszczalnik z preparatyki organicznej.

Chlorek metylenu czda. [75-09-2] Chlorek metylenu stosuje się głównie jako rozpuszczalnik do reakcji oraz ekstrakcji, a także mało polarny eluent w chromatografii cieczowej (w tym HPLC). Będąc znacznie mniej szkodliwym od chloroformu, w znacznym stopniu wyparł ten rozpuszczalnik z preparatyki organicznej.

Zawartość min. 99,5 %
Barwa max. 10 j.Hz
Woda (KF) max. 0,02 %
Wolne kwasy (j. HCl) max. 0,001 %
Wolne chlorowce wg przepisu
Substancje nielotne max. 0,001 %
UV – transmisja (1cm, woda):
235 nm min. 40 %
240 nm min. 75 %
250 nm min. 98 %
260 nm min. 99 %
Fluorescencja (j. chinina):
254 nm max. 1 ppb
365 nm max. 1 ppb
Stabilizator (amylen) 20 ppm

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

1 l, 5 l, 20 l

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Chlorek metylenu czda. [75-09-2]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *