Dimetyloamina (DEA) [124-40-3]

3,699.00 

Numer CAS: 124-40-3
Wzór sumaryczny:  (CH3)2NH
Masa molowa:45,08 g/mol
Synonimy: dwumetyloamina,DEA
Tłumaczenie [ENG]:dimethylamine

Zastosowanie: DEA stosuje się do produkcji gum , leków , żywic oraz farb . Dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz etanolu

Dimetyloamina (DEA) [124-40-3]

Dimetyloamina (dwumetyloamina) –jest to przezroczysta, bezbarwna łatwopalna ciecz o zapachu amoniaku. Znalazła swoje zastosowanie  w przemyśle włókienniczym oraz do wyrobu mydeł i środków czyszczących.

Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i toksyczne dymy (gazy).Może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. Substancja działa żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu.

Gęstość (20°C) 670 kg/m³
Temperatura_topnienia: -92.2°C
Temperatura wrzenia: 7 °C
Temperatura zapłonu: -28°C
Ciśnienie par:  162 mbar

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

200 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Dimetyloamina (DEA) [124-40-3]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *