Dimetylu sulfotlenek 99.5% czda [67-68-5]

529.99 1,299.00 

Numer CAS: 67-68-5
Wzór sumaryczny: (CH3)2SO
Masa molowa: 78,13 g/mol
Synonimy: metylosulfotlenek, metylosulfinylometan, DMSO
Tłumaczenie [ENG]: dimethyl sulfoxide
Zastosowanie: Dimetylu sulfotlenek może być stosowany do ekstrakcji arenu, również jako środowisko reakcji stosowane do żywic i barwników, i stosowany do polimeryzacji akrylowej i rozpuszczalnika przędzalniczego. W dziedzinie medycyny dimetylosulfotlenek ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe z silną zdolnością do przenikania przez skórę.

Dimetylu sulfotlenek 99.5% czda [67-68-5]
Dimetylu sulfotlenek może być stosowany do ekstrakcji arenu, również jako środowisko reakcji stosowane do żywic i barwników, i stosowany do polimeryzacji akrylowej i rozpuszczalnika przędzalniczego. Używany jest również jako rozpuszczalnik organiczny, środowisko reakcji i produkty pośrednie syntezy organicznej. W dziedzinie medycyny dimetylosulfotlenek ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe z silną zdolnością do przenikania przez skórę.

Temperatura wrzenia: 189 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 1,10 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 1,8 – 63,0% (V)
Temperatura zapłonu: 87 ° C
Temperatura zapłonu: 300-302 ° C
Temperatura topnienia: 18,5 ° C
Stężenie nasycenia (powietrze): 8,0 g / m3 (20 ° C)
Prężność par: 0,6 hPa (20 ° C)
Lepkość kinematyczna: 2,14 mm2 / s
Rozpuszczalność: 1000 g / l

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Dimetylu sulfotlenek 99.5% czda [67-68-5]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *