Eter naftowy 60-80°C do syntezy [8032-32-4]

19.99 949.00 

Numer CAS: 8032-32-4
Wzór sumaryczny: CnH2n+2
Masa molowa: 82.2 g/mol
Synonimy: bromek p-tolilomagnezu
Tłumaczenie [ENG]: Petroleum ether
Zastosowanie: Eter naftowy jest powszechnie stosowany jako niepolarny rozpuszczalnik do olejów, tłuszczów i wosków. Eter naftowy jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym jako rozpuszczalnik do izolowania związków, np. eter naftowy może ekstrahować stigmasterol i beta-sitosterol z nadziemnych części Ageratum conyzoides i związków o działaniu immunomodulującym z Anacyclus pyrethrum. 

Wyczyść

Eter naftowy 60-80°C do syntezy [8032-32-4]
Eter naftowy jest powszechnie stosowany jako niepolarny rozpuszczalnik do olejów, tłuszczów i wosków. Eter naftowy jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym jako rozpuszczalnik do izolowania związków, np. eter naftowy może ekstrahować stigmasterol i beta-sitosterol z nadziemnych części Ageratum conyzoides i związków o działaniu immunomodulującym z Anacyclus pyrethrum. Jest również stosowany jako detergent, paliwo, środek owadobójczy, w farbach i lakierach oraz w fotografii.

Temperatura topnienia: -40 ° C
Temperatura wrzenia: 90-100 ° C
Gęstość: 0,77 g / ml w 20 ° C
gęstość pary: 2,5 (vs powietrze)
prężność par: 25,8 psi (55 ° C)
współczynnik załamania światła: n20 / D 1,428
Temperatura zapłonu: -57 F.
temperatura przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej.
postać: Ciecz
kolor: APHA: ≤10
Ciężar właściwy: 0,715 (20 / 4C)
granica wybuchowości: 8%
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny w wodzie.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

500 ml, 1 L, 2.5 L, 5 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o “Eter naftowy 60-80°C do syntezy [8032-32-4]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *