Octan etylu techn. [141-78-6]

1,300.00 5,100.00 

Numer CAS:141-78-6
Wzór sumaryczny:C4H8O2
Masa molowa:88.11
Synonimy: ester etylowy kwasu octowego, ester octowy
Tłumaczenie [ENG]:Ethyl acetate
Zastosowanie: Stosowany jest jako rozpuszczalnik farb i lakierów, rozpuszczalnik w procesach przemysłowych oraz składnik mieszanin zapachowych, a także w entomologii do zatruwania owadów.

Etylu octan techn. [141-78-6] Etylu octan stosowany jest jako rozpuszczalnik farb i lakierów, rozpuszczalnik w procesach przemysłowych oraz składnik mieszanin zapachowych, a także w entomologii do zatruwania owadów.

Zawartość   min. 99,5 %
Barwa  max. 10 j.Hz
Woda   max. 0,05 %
Wolne kwasy (j. CH3COOH)   max. 0,005 %
Substancje nielotne   max. 0,0025 %
Temperatura wrzenia: 77 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,90 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 2,1 – 11,5% (V)
Temperatura zapłonu: -4 ° C
Temperatura zapłonu: 460 ° C
Temperatura topnienia: -83 ° C
Ciśnienie pary: 97 hPa (20 ° C)
Rozpuszczalność: 85,3 g / l
Substancje organiczne obce   wg przepisu
Substancje ciemniejące pod wpłwem H2SO4 wg przepisu

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

180kg, 800kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Octan etylu techn. [141-78-6]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *