Ftalowy bezwodnik cz [85-44-9]

2,099.99 

Numer CAS: 85-44-9
Wzór sumaryczny: C6H4(CO)2O
Masa molowa: 148,1 g/mol
Synonimy:  bezwodnik kwasu ftalowego
Tłumaczenie [ENG]: phthalic anhydride
Zastosowanie: Ftalowy bezwodnik stosowany jest do produkcji plastyfikatorów i wypełniaczy do polimerów oraz barwników. W wyniku kondensacji z fenolem tworzy fenoloftaleinę, używaną jako wskaźnik kwasowo-zasadowy. Ważnym zastosowaniem jest produkcja antrachinonu i jego pochodnych.

Ftalowy bezwodnik cz [85-44-9] Ftalowy bezwodnik stosowany jest do produkcji plastyfikatorów i wypełniaczy do polimerów oraz barwników. W wyniku kondensacji z fenolem tworzy fenoloftaleinę, używaną jako wskaźnik kwasowo-zasadowy. Ważnym zastosowaniem jest produkcja antrachinonu i jego pochodnych.

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słabo aromatyczny
Temperatura topnienia: 129 – 132°C
Temperatura wrzenia: 285°C
Temperatura samozapłonu: 580°C
Temperatura zapłonu: 151°C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,7% obj.
górna: 10,4% obj.
Ciśnienie par: 0,01
Gęstość: (20°C): 1,527 g/cm3.
Ciężar nasypowy: 500 – 700 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 6 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol, eter dietylowy, kwas mrówkowy

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

20 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Ftalowy bezwodnik cz [85-44-9]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *