Gliceryna 99.5% czda [56-81-5]

369.99 879.99 

Numer CAS: 56-81-5
Wzór sumaryczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,1 g/mol
Synonimy: glicerol, propanotriol
Tłumaczenie [ENG]: Glycerine
Zastosowanie: Gliceryna jest stosowana przy w kremów, pomadek, produktów kosmetycznych. Jest surowcem do syntezy wielu związków chemicznych, m.in. niektórych gatunków mydeł. Ma wlasności nawilżające skóre oraz zdolności do homogenizowania składników produktów kosmetycznych. Gliceryny używa się do produkcji materiałów wybuchowych oraz w garbarstwie.

Gliceryna 99.5% czda [56-81-5]
Gliceryna jest stosowana przy w kremów, pomadek, produktów kosmetycznych. Jest surowcem do syntezy wielu związków chemicznych, między innymi w niektórych gatunków mydeł. Gliceryna ma również własności nawilżające skórę oraz zdolności do homogenizowania składników produktów kosmetycznych. Gliceryny używa się do produkcji materiałów wybuchowych oraz w garbarstwie.

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
pH: około 5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 18°C
Temperatura wrzenia: 290°C,
rozkład >290°C
Temperatura samozapłonu: około 429°C
Temperatura zapłonu: 177°C
Ciśnienie pary: 0,01 mbar (200°C)
Gęstość: 1,26 g/ml (200°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalna

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 l, 25 l

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Gliceryna 99.5% czda [56-81-5]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *