Glikol Dipropylenowy (DPG) [ 25265-71-8]

27,999.00 

Numer CAS: 25265-71-8
Wzór sumaryczny: C3H8O2
Masa molowa: 295,8 g/mol
Synonimy: propanodiol
Tłumaczenie [ENG]: dipropylene glycol
Zastosowanie:Glikol dipropylenowy jest surowcem do wytwarzania polimerów, takich jak żywice poliestrowe i alkidowe oraz plastyfikatorem używanym przy produkcji innych polimerów, na przykład PVC. Glikol dipropylenowy może być również składnikiem środków czyszczących i farb drukarskich.

Glikol Dipropylenowy (DPG)  [25265-71-8]

GLIKOL Dipropylenowy jest to bezbarwna, lepka i bezwonna ciecz, bardzo higroskopijna i rozpuszczalny w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych.Glikol dipropylenowy jest surowcem do wytwarzania polimerów, takich jak żywice poliestrowe i alkidowe oraz plastyfikatorem używanym przy produkcji innych polimerów, na przykład PVC. Glikol dipropylenowy może być również składnikiem środków czyszczących i farb drukarskich.

Wzór chemiczny: C6 H14 O3
Gęstość:1,023 g/cm3
Numer CAS: 25265-71-8
Numer WE/EINECS:
246-770-3

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

1000l

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Glikol Dipropylenowy (DPG) [ 25265-71-8]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *