Glikol Monopropylenowy (MPG) spoży. [57-55-6]

18,999.00 

Numer CAS: 57-55-6
Wzór sumaryczny: C3H8O2
Masa molowa: 295,8 g/mol
Synonimy: propanodiol
Tłumaczenie [ENG]: monopropylene glycol
Zastosowanie: Glikol Monopropylenowy stosowany jest do  produkcji żywności konserwant lub emulgator oraz jako składnik barwników i aromatów. Jego oznaczenie to E1520.

Glikol Monopropylenowy (MPG) spoży. [57-55-6]

GLIKOL MONOPROPYLENOWY (propan-1,2-diol) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą, o słodkawym smaku i wysokiej lepkości. Stosowany jest w farmacji jako podłoże, czyli płyn, który sam nie ma istotnego działania dla organizmu ale w którym może zostać rozprowadzony składnik czynny leku.

 • forma: ciecz,
 • kolor: bezbarwna,
 • zapach: bezzapachowy,
 • pH: brak danych,
 • temperatura topnienia/krzepnięcia: -60ºC,
 • temperatura wrzenia: ok. 190ºC,
 • rozkład: nie dotyczy,
 • temperatura samozapłonu: nie dotyczy,
 • temperatura zapłonu: 109ºC,
 • granice wybuchowości: 2,4-17,4% V/V,
 • gęstość: ok. 1038 kg/m3 (20ºC),
 • rozpuszczalność: bez ograniczeń

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

1000l

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Glikol Monopropylenowy (MPG) spoży. [57-55-6]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *