Heksan 99% czda [110-54-3]

1,999.00 

Numer CAS: 110-54-3
Wzór sumaryczny: C6H14
Masa molowa: 86,18 g/mol
Synonimy: n-heksan
Tłumaczenie [ENG]: hexane
Zastosowanie: Heksan jest głównym składnikiem eteru naftowego, benzyny i rozpuszczalnika kauczukowego. Jest stosowany jako rozpuszczalnik do klejów, olejów roślinnych oraz w analizach organicznych i do denaturacji alkoholu. Nadaje się do HPLC, spektrofotometrii, testów środowiskowych.

Heksan 99% czda [110-54-3] Heksan jest głównym składnikiem eteru naftowego, benzyny i rozpuszczalnika kauczukowego. Jest stosowany jako rozpuszczalnik do klejów, olejów roślinnych oraz w analizach organicznych i do denaturacji alkoholu. Nadaje się do HPLC, spektrofotometrii, testów środowiskowych. Określanie współczynnika załamania minerałów; wypełnienie termometrów zamiast rtęci, zwykle niebieskim lub czerwonym barwnikiem; rozpuszczalnik ekstrakcyjny do przetwarzania nasion oleistych.

Temperatura wrzenia: 69 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,66 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 1,0 – 8,1% (V)
Temperatura zapłonu: -22 ° C
Temperatura palenia się: 240 ° C
Temperatura topnienia: -94,3 ° C
Prężność par: 160 hPa (20 ° C)
Kinematyczna lepkość: 0,50 mm2 / s (20 ° C)
Rozpuszczalność: 0,0095 g / l

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Heksan 99% czda [110-54-3]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *