Wodzian hydrazyny 99% czda [7803-57-8]

3,599.80 8,499.00 

Numer CAS: 7803-57-8
Wzór sumaryczny: H4N2 • H2O
Masa molowa: 50,06 g/mol
Synonimy: wodzian dwuaminy
Tłumaczenie [ENG]: hydrazine monohydrate
Zastosowanie: Hydrazyny wodzian jest stosowany jako środek redukujący w reakcjach syntetycznych i analitycznych oraz jako rozpuszczalnik dla wielu związków nieorganicznych. Jest również stosowany z metanolem jako paliwem do silników rakietowych. Innym zastosowaniem jest katalityczny rozkład nadtlenku wodoru.

Hydrazyny wodzian 99% czda [7803-57-8] Hydrazyny wodzian jest stosowany jako środek redukujący w reakcjach syntetycznych i analitycznych oraz jako rozpuszczalnik dla wielu związków nieorganicznych. Jest również stosowany z metanolem jako paliwem do silników rakietowych. Innym zastosowaniem jest katalityczny rozkład nadtlenku wodoru.

Temperatura wrzenia: 120,5 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 1,03 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości:> 3,4 – 99% (V)
Temperatura palenia się: 280 ° C
Temperatura topnienia: -51,7 ° C
Wartość pH: 10–11 (10 g / l, H₂O, 20 ° C)
Prężność par: 20 hPa (20 ° C)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Wodzian hydrazyny 99% czda [7803-57-8]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *