Izooktan 99.5% czda [540-84-1]

1,599.00 3,799.00 

Numer CAS: 540-84-1
Wzór sumaryczny: C8H18
Masa molowa: 114,26 g/mol
Synonimy: 2.2.4-trimetylopentan
Tłumaczenie [ENG]: isooctane
Zastosowanie: Izooktan jest produktem naftowym wytwarzanym przez rafinację ropy naftowej. Jest stosowany jako standard przy określaniu liczby oktanowej paliw oraz jako rozpuszczalnik w analizie chemicznej. Nadaje się do HPLC, spektrofotometrii, badań środowiskowych. Przy określaniu liczby oktanowej paliw; w analizie spektrofotometrycznej; jako rozpuszczalnik i rozcieńczalnik.

Izooktan 99.5% czda [540-84-1] Izooktan jest produktem naftowym wytwarzanym przez rafinację ropy naftowej. Jest stosowany jako standard przy określaniu liczby oktanowej paliw (jego liczba oktanowa w osłonie przeciwblokującej wynosi 100) oraz jako rozpuszczalnik w analizie chemicznej. Nadaje się do HPLC, spektrofotometrii, badań środowiskowych. Przy określaniu liczby oktanowej paliw; w analizie spektrofotometrycznej; jako rozpuszczalnik i rozcieńczalnik.

Gęstość: 1,17 g / cm3 (20 ° C)
Temperatura topnienia: 114 ° C
Wartość pH: 6,7 – 7,3 (50 g / l, H₂O, 25 ° C)
Gęstość nasypowa: 410 kg / m3
Rozpuszczalność: 1480 g / l
Test (kwasymetryczny): ≥ 98,0%
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005%
Wartość pH (5%; woda, 25 ° C): 6,7 – 7,3
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005%
Azotany (NO₃): ≤ 0,001%
Siarczan (SO₄): ≤ 0,001%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Izooktan 99.5% czda [540-84-1]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *