Keton etylowo-metylowy 99.5% czda [78-93-3]

799.80 1,799.00 

Numer CAS: 78-93-3
Wzór sumaryczny: C4H8O
Masa molowa: 72,1 g/mol
Synonimy: 2-butanon
Tłumaczenie [ENG]: Ethyl methyl ketone
Zastosowanie: Keton etylowo-metylowy jest organicznym rozpuszczalnikiem o stosunkowo niskiej toksyczności, który znajduje wiele zastosowań. Jest stosowany w produktach przemysłowych i handlowych jako rozpuszczalnik do klejów, farb i środków czyszczących oraz jako rozpuszczalnik do woskowania. 

Keton etylowo-metylowy 99.5% czda [78-93-3] Keton etylowo-metylowy jest organicznym rozpuszczalnikiem o stosunkowo niskiej toksyczności, który znajduje wiele zastosowań. Jest stosowany w produktach przemysłowych i handlowych jako rozpuszczalnik do klejów, farb i środków czyszczących oraz jako rozpuszczalnik do woskowania. Keton metylowo-etylowy, naturalny składnik niektórych produktów spożywczych, może być uwalniany do środowiska przez wulkany i pożary lasów i stosowany w produkcji bezdymnego proszku i bezbarwnych żywic syntetycznych jako rozpuszczalnik i powłoka nawierzchniowa. Jest również stosowany jako substancja aromatyczna w żywności.

Temperatura wrzenia: 79,6 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,805 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 1,8 – 11,5% (V)
Temperatura zapłonu: -4 ° C
Temperatura palenia się: 514 ° C
Temperatura topnienia: -86 ° C
Prężność par: 105 hPa (20 ° C)
Rozpuszczalność: 292 g / l
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,002%
Gęstość (d 20°C/4°C):0,804-0,805
Woda:≤0,1%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Keton etylowo-metylowy 99.5% czda [78-93-3]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *