Kwas adypinowy czda [124-04-9]

1,099.99 

Numer CAS: 124-04-9
Wzór sumaryczny: C6H10O4
Masa molowa: 146,14 g/mol
Synonimy: kwas butano-1,4-dikarboksylowy, kwas heksanodiowy
Tłumaczenie [ENG]: adipic acid
Zastosowanie: Kwas adypinowy jest stosowany  w przemyśle chemicznym w syntezie poliamidów, produkcji środków owadobójczych, klejów, zmiękczaczy, jako składniki smarów i otrzymywania polioli poliestrowych, oraz w przemyśle spożywczym, dodaje się go do proszku do pieczenia, nadzień i polew oraz jako środek żelujący w wyrobach.

Kwas adypinowy czda [124-04-9]
Kwas adypinowy jest stosowany  w przemyśle chemicznym w syntezie poliamidów, produkcji środków owadobójczych, klejów, zmiękczaczy, jako składniki smarów i otrzymywania polioli poliestrowych, oraz w przemyśle spożywczym, dodaje się go do proszku do pieczenia, nadzień i polew oraz jako środek żelujący w wyrobach.

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 2,7 (23 g/l, 25°C)
Temperatura topnienia: 150 – 153°C
Temperatura wrzenia: 337,5°C (1013 hPa)
Temperatura samozapłonu: 405°C
Temperatura zapłonu: 198°C
Gęstość: 1,36 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 630 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 23 g/l (25°C)
Log K(o/w): 0,093

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas adypinowy czda [124-04-9]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *