Kwas benzoesowy cz [65-85-0]

429.99 999.99 

Numer CAS: 65-85-0
Wzór sumaryczny: C7H6O2
Masa molowa: 122,12 g/mol
Synonimy: kwas benzenokarboksylowy
Tłumaczenie [ENG]: benzoic acid
Zastosowanie: Jest stosowany w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym. Produkcja substancji i przemysłowe zastosowanie jako środek pomocnicy w polimeryzacji w zamkniętych, ciągłych procesach z możliwością sporadycznej kontrolowanej ekspozycji 

Kwas benzoesowy cz [65-85-0] Kwas benzoesowy jest stosowany w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym. Produkcja substancji i przemysłowe zastosowanie jako środek pomocnicy w polimeryzacji w zamkniętych, ciągłych procesach z możliwością sporadycznej kontrolowanej ekspozycji.

Postać: ciało stałe ( proszek lub kryształy )
Kolor: biały
Zapach: słaby
pH : 2,5 -3,5 ( 1,5 g/l H2O , 20 °C )
Temperatura topnienia: 121 – 123 °C
Temperatura wrzenia: 249 °C
Temperatura zapłonu: 121 °C
Temperatura samozapłonu: 570 °C
Gęstość: 1,32 g/cm3
Gęstość względna oparów: 4,21
Gęstość nasypowa: około 500 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 2,9 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: chloroform
Log Pow: 1,88 (doświadczalnie)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 kg, 25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas benzoesowy cz [65-85-0]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *