Kwas cytrynowy bezwodny spoż. [77-92-9]

165.00 

Numer CAS: 77-92-9

Wzór sumaryczny: C6H8O7

Masa molowa: 192,12 g/mol

Synonimy: acidum citricum monohydricum

Tłumaczenie [ENG]: citric acid

Zastosowanie:  Stosowany w produkcji innych chemikaliów organicznych i preparatów,produkty do pielęgnacji ciała, detergenty, środki czyszczące i inne produkty gospodarstwa domowego; wytwarzanie papieru; wyroby budowlane, polimery i wyroby z tworzyw sztucznych.

Kwas cytrynowy bezwodny spoż. [77-92-9] Kwas cytrynowy stosowany w produkcji innych chemikaliów organicznych i preparatów,produkty do pielęgnacji ciała, detergenty, środki czyszczące i inne produkty gospodarstwa domowego; wytwarzanie papieru; wyroby budowlane, polimery i wyroby z tworzyw sztucznych.

Postać: ciało stałe
Wygląd: bezbarwne kryształy lub biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 1,8 (25°C)
Temperatura topnienia: około 153°C (rozkład)
Temperatura samozapłonu: 345°C
Ciśnienie par: < 0,1 hPa (20°C)
Gęstość: 1,665 g/cm3 (18°C)
Ciężar nasypowy: około 560 kg/m3
Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny w wodzie
Rozpuszczalność w wodzie: 592 g/l (20°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: ok. – 1,7
Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny w wodzie
Zastosowanie: przygotowanie buforów, środek maskujący dla niektórych metali, wytwarzanie cytrynianów, przeciwutleniacz, antykoagulant, produkcja farmaceutyczna

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas cytrynowy bezwodny spoż. [77-92-9]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *