Kwas DL-winowy 99% [133-37-9]

1,359.99 2,549.99 

Numer CAS: 133-37-9

Wzór sumaryczny: C4H6O6

Masa molowa: 150,09 g/mol

Synonimy: kwas 2,3-dihydroksybursztynowy

Tłumaczenie [ENG]: DL-Tartaric acid

Zastosowanie: Kwas winowy i jego sole są stosowane jako dodatki do żywności w celu regulacji kwasowości. Są oznakowane zgodnie z normami Unii Europejskiej: kwas winowy E334, winian sodu E335, winian potasu E336, winian potasu sodu E337. Kwas winowy i jego sole są również wykorzystywane do produkcji serów przetworzonych. Winian antymonylu potasu (COOK- (CHOH)2COOSbO), znany również jako środek wymiotny, zastosowano jako środek stymulujący wymioty. Kwas winowy lub wodorowinian sodu stosuje się w analizie chemicznej do wykrywania jonów potasu.

Kwas DL-winowy 99% [133-37-9]

Kwas DL-winowy i jego sole są stosowane jako dodatki do żywności w celu regulacji kwasowości. Są oznakowane zgodnie z normami Unii Europejskiej: kwas winowy E334, winian sodu E335, winian potasu E336, winian potasu sodu E337. Kwas winowy i jego sole są również wykorzystywane do produkcji serów przetworzonych. Winian antymonylu potasu (COOK- (CHOH)2COOSbO), znany również jako środek wymiotny, zastosowano jako środek stymulujący wymioty. Kwas winowy lub wodorowinian sodu stosuje się w analizie chemicznej do wykrywania jonów potasu.

Postać: proszek
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: brak
Temperatura topnienia: 170 °C
Punkt zapłonu: 210 °C
Temperatura zapłonu: 425 °C
Gęstość względna: 1,76g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: 1390g/l (20 °C)

Specyfikacja produktu

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

 

Wielkość Opak.

25 kg, 50 kg