Kwas mrówkowy techn. [64-18-6]

180.00 3,400.00 

Numer CAS: 64-18-6
Wzór sumaryczny: HCOOH
Masa molowa: 46,03 g/mol
Synonimy: kwas metanowy, kwas wodorokarboksylowy
Tłumaczenie [ENG]: Formic acid 85% pure p. a.
Zastosowanie: Ze względu na swoje właściwości grzybobójcze często stosowane jako składnik preparatów grzybobójczych i zakwaszających. Często występują w zestawieniach z innymi kwasami lub naniesionymi na nośnik. Ma szerokie zastosowanie w syntezie organicznej. W pszczelarstwie jest używany do leczenia roztocza Varroa destructor. Kwas mrówkowy jest używany również jako konserwant i silnych właściwości grzybobójczych, przy wysokich stężeniach i zakresach pH w zakresie jego działania obejmuje również bakterie. Jako dodatek do żywności ma oznaczenie E236.

Kwas mrówkowy techn. [64-18-6] Kwas mrówkowy ze względu na swoje właściwości grzybobójcze często stosowane jako składnik preparatów grzybobójczych i zakwaszających. Często występują w zestawieniach z innymi kwasami lub naniesionymi na nośnik. Ma szerokie zastosowanie w syntezie organicznej. W pszczelarstwie jest używany do leczenia roztocza Varroa destructor. Kwas mrówkowy jest używany również jako konserwant i silnych właściwości grzybobójczych, przy wysokich stężeniach i zakresach pH w zakresie jego działania obejmuje również bakterie. Jako dodatek do żywności ma oznaczenie E236.

Stan skupienia w temp. 20C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: ostry, przenikliwy
pH: silnie kwaśny
Temp. topnienia: – 8,4C
Temp. wrzenia: 100,7C
Temp.zapłonu: 69C
Temp. samozapłonu: 434C
– dolna: 18% obj.
– górna: 57% obj.
Stężenie stechiometryczne: 29,58% obj.
Gęstość w temp. 20C: 1,19-1,22 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 1,6

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

– czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
– działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
– zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

1200 kg, 25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas mrówkowy techn. [64-18-6]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *