Kwas nadchlorowy 60% czda [7601-90-3]

1,999.80 4,499.00 

Numer CAS: 7601-90-3
Wzór sumaryczny: HClO4
Masa molowa: 100,46 g/mol
Synonimy: kwas chlorowy (VII)
Tłumaczenie [ENG]: perchloric acid
Zastosowanie: Kwas nadchlorowy w chemii analitycznej stosujemy jako utleniacz i do oddzielania potasu od sodu. Jego sole do materiałów wybuchowych i do galwanizacji metali. Sole kwasu nadchlorowego stosuje się jako materiały wybuchowe i do powlekania metali. Są one również stosowane jako anoksydator i jako odczynnik w analizie chemicznej.

Kwas nadchlorowy 60% czda [7601-90-3] Kwas nadchlorowy w chemii analitycznej stosujemy jako utleniacz i do oddzielania potasu od sodu. Jego sole do materiałów wybuchowych i do galwanizacji metali. Sole kwasu nadchlorowego stosuje się jako materiały wybuchowe i do powlekania metali. Są one również stosowane jako anoksydator i jako odczynnik w analizie chemicznej. Sole te wytwarza się przez destylację chloranu potasu ze stężonym H2SO4 pod zmniejszonym ciśnieniem.

Temperatura topnienia: -18 ° C
Temperatura wrzenia: 203 ° C
Gęstość: 1,664 g / ml w 25 ° C
gęstość pary: ~ 2,1 (vs powietrze)
prężność par: 6,8 mm Hg (25 ° C)
współczynnik załamania światła: 1,419
Temperatura zapłonu: 104 ° F
Ciężar właściwy: około 1,54
Zapach: bezwonny
PH: 0,1 (H2O, 20 ° C)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas nadchlorowy 60% czda [7601-90-3]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *