Kwas octowy 50% techn. [64-19-7]

569.99 

Numer CAS: 64-19-7
Wzór sumaryczny: CH3COOH
Masa molowa: 60,05 g/mol
Synonimy: esencja octowa,  kwas etanokarboksylowy
Tłumaczenie [ENG]: Acetic acid
Zastosowanie: Kwas octowy jest stosowana w przemysłach chemicznych, spożywczych jaki włókienniczych. Używana również jako rozpuszczalnik w rafinacji kwasu tereftalowego, używanego do wielkotonażowej produkcji poli. Jest stosowana jako konserwant do żywności to E260. 

Kwas octowy 50% techn.  [64-19-7]
Kwas octowy  jest stosowana w przemysłach chemicznych, spożywczych jaki włókienniczych. Używana również jako rozpuszczalnik w rafinacji kwasu tereftalowego, używanego do wielkotonażowej produkcji poli. Jest stosowana jako konserwant do żywności to E260.

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: ostry
pH: około 2,5 (10 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: -7,4°C
Temperatura wrzenia: 118°C
Temperatura samozapłonu: 485°C
Temperatura zapłonu: 40°C
Granice wybuchowości:
dolna: 5,4% obj.
górna: 17% obj.
Ciśnienie par: 15,4 mbar. (20°C)
Gęstość: około 1,07 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: rozpuszczalny
– w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Log Pow: -0,31 (100% kwas octowy)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

200 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas octowy 50% techn. [64-19-7]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *