Kwas Wersenowy EDTA Cynk [14025-21-9 ]

811.99 24,299.99 

Numer CAS: 14025-21-9
Wzór sumaryczny: C10H12N2O8Zn·2Na
Masa molowa:399,58 g/mol
Synonimy: EDTA Zn
Tłumaczenie [ENG]:EDTA Zn
Zastosowanie :EDTA Zn-15 przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania roślin i fertygacji. Pokrywa zwiększone zapotrzebowanie na cynk, zwłaszcza kukurydzy, zbóż jarych i ozimych, roślin okopowych oraz maku.

Kwas Wersenowy EDTA Cynk [14025-21-9 ]
EDTA – organiczny związek chemiczny, kwas polikarboksylowy i jednocześnie α-aminokwas. Z mocnymi wodorotlenkami tworzy sole werseniany. Jest szeroko stosowanym czynnikiem kompleksującym wiele kationów metali, zwykle w postaci soli disodowej ze względu na jej większą rozpuszczalność w wodzie.

Wygląd zewnętrzny: Ciało stałe koloru białego

Masa molowa 399,58 g/mol

Wzór chemiczny:C10H12N2O8Zn·2Na

Zapach: Bez zapachu

PH :6,0 – 7,0 (1% roztwór w H2O)

Gęstość względna: 800 – 1000 g/l

Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalny

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 kg, 1000 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas Wersenowy EDTA Cynk [14025-21-9 ]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *