Węglan litu cz [554-13-2]

99.99 899.99 

Numer CAS: 554-13-2
Wzór sumaryczny: Li2CO3
Masa molowa: 73,89 g/mol
Tłumaczenie [ENG]: lithium carbona
Zastosowanie: Litu węglan jest stosowany  w przemyśle farmaceutycznym,  szklarskim, ceramicznym, budowlanym. Odczynnik analityczny, półprodukt. W psychiatrii węglan litu jest stosowany jako lek normotymiczny (stabilizujący nastrój) zarówno w leczeniu epizodów chorobowych, jak i w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej

Litu węglan  cz [554-13-2]

Litu węglan jest stosowany  w przemyśle farmaceutycznym,  szklarskim, ceramicznym, budowlanym. Odczynnik analityczny, półprodukt.W psychiatrii litu węglan  jest stosowany jako lek normotymiczny (stabilizujący nastrój) zarówno w leczeniu epizodów chorobowych, jak i w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia: 722°C (1013 hPa)
Gęstość: 2,1 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 200 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 8,4 g/l (20°C)
Czystość min. 98%
Temperatura wrzenia: 1310 ° C
Rozpuszczalność: trudno rozpuszczalny w wodzie
Zastosowanie: odczynnik analityczny, produkcja innych związków litu, produkcja farmaceutyczna

Specyfikacja produktu

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

250 g, 500 g, 1 kg, 3 kg