Wodorotlenek litu czda [1310-66-3]

4,299.99 

Numer CAS: 1310-66-3

Wzór sumaryczny: LiOH*H2O

Masa molowa: 41,96 g/mol

Tłumaczenie [ENG]: Lithium hydroxide

Zastosowanie : Zastosowanie wodorotlenku litu w przemyśle: do produkcji smarów litowych m.in. odpornego na wodę oraz wysokie i niskie temperatury – stearynianu litu, do produkcji mydła litowego i soli litowych, w układach oczyszczania gazów m.in. dla statków kosmicznych, okrętów podwodnych i reaktorów, do usuwania CO2, jako domieszka do specjalnych stopów łożyskowych, jako składnik polepszający właściwości mechaniczne stopów glinu i ołowiu, w technice jądrowej, wchodzi w skład prętów sterujących w reaktorach jądrowych, w syntezie organicznej jako katalizator w reakcjach estryfikacji, w roztworze w aminach alifatycznych jako silny czynnik redukujący, wykorzystywany w produkcji baterii alkalicznych, akumulatorów (jako elektrolit), stosowany jako medium przenoszące ciepło, w ceramikach i niektórych cementach portlandzkich, do alkalizowania chłodziwa reaktora w reaktorach z wodą pod ciśnieniem w celu kontroli korozji.

Litu wodorotlenek czda [1310-66-3] Litu wodorotlenek stosowany jest w przemyśle: do produkcji smarów litowych m.in. odpornego na wodę oraz wysokie i niskie temperatury – stearynianu litu, do produkcji mydła litowego i soli litowych, w układach oczyszczania gazów m.in. dla statków kosmicznych, okrętów podwodnych i reaktorów, do usuwania CO2, jako domieszka do specjalnych stopów łożyskowych, jako składnik polepszający właściwości mechaniczne stopów glinu i ołowiu, w technice jądrowej, wchodzi w skład prętów sterujących w reaktorach jądrowych, w syntezie organicznej jako katalizator w reakcjach estryfikacji, w roztworze w aminach alifatycznych jako silny czynnik redukujący. litu wodorotlenku wykorzystywany w produkcji baterii alkalicznych, akumulatorów (jako elektrolit), stosowany jako medium przenoszące ciepło, w ceramikach i niektórych cementach portlandzkich, do alkalizowania chłodziwa reaktora w reaktorach z wodą pod ciśnieniem w celu kontroli korozji.

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH:>13(1%roztwór)

Specyfikacja produktu

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło:Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

15 kg