Metanol techniczny [67-56-1]

3,299.00 78,999.00 

Numer CAS: 67-56-1
Wzór sumaryczny: CH3OH
Masa molowa: 18 g/mol
Synonimy: alkohol metylowy, karbinol, metanol, metanol techniczny, metyl, wodorek metylu
Tłumaczenie [ENG]: methanol, carbinol, wood alcohol, wood spirit, wood spirit, wood spirit, methol, methyl, alcohol, methyl hydride, methyl hydroxide, methyl oxide hydrate

Zastosowanie: Metanol techniczny [67-56-1] znajduje zastosowanie w różnych syntezach, przede wszystkim sprawdza się jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej. Ma zastosowanie również w farmaceutyce w przemyśle tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych. Metanol jest również używany do skażenia spirytusu jako rozpuszczalnik żywic.

Metanol techniczny nr CAS 67-56-1

Metanol techniczny [67-56-1] pojawia się jako bezbarwna, dość lotna ciecz o zapachu podobnym do alkoholu etylowego . Całkowicie miesza się z wodą. Opary są nieco cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się na pewną odległość od źródła zapłonu i cofać się w wyniku cofnięcia płomienia. Wszelkie nagromadzenie oparów w zamkniętych przestrzeniach, takich jak budynki lub kanały ściekowe, mogą doprowadzić do eksplozji w przypadku zapalenia. Stosowany do produkcji chemikaliów, do usuwania wody z paliw samochodowych i lotniczych, jako rozpuszczalnik do farb i tworzyw sztucznych oraz jako składnik szerokiej gamy produktów. Metanol jest alkoholem pierwszorzędowym, który jest najprostszym alkoholem alifatycznym, składającym się z grupy metylowej i alkoholowej. Pełni rolę amfiprotycznego rozpuszczalnika, paliwa.

Temperatura topnienia: – 97,8˚C
Temperatura wrzenia: 64,7˚C
 Masa cząsteczkowa: 32.04 g/mol
Wzór chemiczny: CH3OH

Numer CAS: 67-56-1

Metanol, znany również jako alkohol metylowy, jest bardzo wszechstronnym związkiem chemicznym, szeroko stosowanym do celów przemysłowych i powszechnym w naszym codziennym życiu. Jego sprawność jako nośnika energii sprawiła, że ​​jest coraz powszechniej wykorzystywany jako paliwo dla fabryk i do wytwarzania energii elektrycznej. Potencjał, jaki oferuje metanol jako przyjazne dla środowiska źródło paliwa, jest ogromny, a popyt na całym świecie rośnie jako obiecujący zasób nowej ery czystej energii.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Waga Brak danych
Wielkość opak.

1MT