Tlenek miedzi proszek 99% czda [1317-38-0]

8,499.00 

Numer CAS: 1317-38-0
Wzór sumaryczny: CuO
Masa molowa: 79,55 g/mol
Synonimy: brak
Tłumaczenie [ENG]: copper (II) oxide
Zastosowanie: Miedzi tlenek (II) jest stosowany jako pigment do barwienia szkła, ceramiki, porcelany i sztucznych kamieni; w bateriach i elektrodach; w farbach przeciwporostowych; w galwanizacji; w topnikach spawalniczych do brązu; w produkcji wiązek; do usuwania siarki z olejów; w mieszaninach luminoforów; do polerowania szkła optycznego; i jako katalizator.

Miedzi tlenek proszek 99% czda [1317-38-0] Miedzi tlenek (II) jest stosowany jako pigment do barwienia szkła, ceramiki, porcelany i sztucznych kamieni; w bateriach i elektrodach; w farbach przeciwporostowych; w galwanizacji; w topnikach spawalniczych do brązu; w produkcji wiązek; do usuwania siarki z olejów; w mieszaninach luminoforów; do polerowania szkła optycznego; i jako katalizator. Służy również do przygotowania różnych związków miedzi. Tlenek miedzi (II) występuje w przyrodzie jako minerał tenoryt i paramelakonit. 

Gęstość: 6,48 g / cm3 (25 ° C)
Temperatura topnienia: 1326 ° C (rozkład)
Wartość pH: 7 (50 g / l, H₂O, 20 ° C) (szlam)
Gęstość nasypowa: 500 kg / m3
Test (kompleksometryczny): ≥ 99
Chlorek (Cl): ≤ 0,005%
Siarka ogółem (jako SO₄): ≤ 0,015%
Azot całkowity (N): ≤ 0,002%
C (węgiel): ≤ 0,01%
Gęstość nasypowa: 240 – 270 g / 100 ml
Rozmiar cząstek (0,71–2 mm): ≥ 90%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Tlenek miedzi proszek 99% czda [1317-38-0]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *