Mleczan etylu 98% [97-64-3]

69.99 999.99 

Numer CAS: 97-64-3
Wzór sumaryczny: C5H10O3
Masa molowa: 118.13 g/mol
Tłumaczenie [ENG]: Ethyl lactate
Zastosowanie:  Stosowany jest jako dodatek do żywności i środków zapachowych. Wykorzystany jest także jako rozpuszczalnik o efektywności podobnej do rozpuszczalników węglowodorowych

Mleczan etylu 98% [97-64-3] Mleczan etylu stosowany jest jako dodatek do żywności i środków zapachowych. Wykorzystany jest także jako rozpuszczalnik o efektywności podobnej do rozpuszczalników węglowodorowych. Wzbudza duże zainteresowanie przemysłu, gdyż jest mało szkodliwy dla środowiska (hydrolizuje do związków naturalnych: kwasu mlekowego i etanolu).

Temperatura topnienia: -26 ° C
Temperatura wrzenia: 151 ° C
alfa D14 -10 °
Gęstość 1,03
współczynnik załamania światła 1,4124
FEMA 2440 | Mleczan etylowy
Temperatura zapłonu: 46 ° C
rozpuszczalność Mieszalny z wodą (z częściowym rozkładem), etanolem (95%), eterem, chloroformem, ketonami, estrami i węglowodorami.
Zapach Łagodna charakterystyka.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Mleczan etylu 98% [97-64-3]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *