n-Heptan 99% dla HPLC i spektroskopii [142-82-5]

59.99 2,799.00 

Numer CAS: 142-82-5
Wzór sumaryczny: C7H16
Masa molowa: 100,21 g/ mol
Synonimy: n-heptan
Tłumaczenie [ENG]: heptane
Zastosowanie: n-Heptan jest łatwopalną cieczą, występującą w ropie naftowej i szeroko stosowaną w przemyśle samochodowym. Stosowany jako rozpuszczalnik, jako standard do testowania stuków benzyny, jako płyn do rozruszników samochodowych i benzyna ciężka.

n-Heptan 99% dla HPLC i spektroskopii [142-82-5] n-Heptan jest łatwopalną cieczą, występującą w ropie naftowej i szeroko stosowaną w przemyśle samochodowym. Stosowany jako rozpuszczalnik, jako standard do testowania stuków benzyny, jako płyn do rozruszników samochodowych i benzyna ciężka. n-Heptan powoduje niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników zawodowych, takie jak depresja OUN, podrażnienie skóry i ból.

Temperatura wrzenia: 97 – 98 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,68 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 1 – 7% (V)
Temperatura zapłonu: -4 ° C
Temperatura palenia się: 215 ° C
Temperatura topnienia: -90,5 ° C
Prężność par: 48 hPa (20 ° C)
Rozpuszczalność: 0,05 g / l
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,0002%
Woda: ≤ 0,005%
Kolor: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0,0001 meq / g
Alkaliczność: ≤ 0,0002 meq / g

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

500 ml, 1 L, 2.5 L, 5 L, 10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „n-Heptan 99% dla HPLC i spektroskopii [142-82-5]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *