n-Propanol czda [71-23-8]

699.80 1,599.00 

Numer CAS: 71-23-8
Wzór sumaryczny: CH3CH2CH2OH
Masa molowa: 60,1 g/mol
Synonimy: alkohol n-propylowy, propan-1-ol, alkohol propylowy, n-propanol
Tłumaczenie [ENG]: 1-propanol
Zastosowanie: n-Propanol są stosowane głównie jako rozpuszczalniki do powłok; w kompozycjach przeciw zamarzaniu oraz produktach gospodarstwa domowego i osobistym; oraz jako półprodukty chemiczne do produkcji estrów, amin i innych pochodnych organicznych. Jako rozpuszczalnik 1-propanol stosuje się głównie w farbach drukarskich, farbach, kosmetykach, pestycydach i insektycydach.

n-Propanol czda [71-23-8] n-Propanol są stosowane głównie jako rozpuszczalniki do powłok; w kompozycjach przeciw zamarzaniu oraz produktach gospodarstwa domowego i osobistym; oraz jako półprodukty chemiczne do produkcji estrów, amin i innych pochodnych organicznych. Jako rozpuszczalnik 1-propanol stosuje się głównie w farbach drukarskich, farbach, kosmetykach, pestycydach i insektycydach.
1-propanol jest stosowany komercyjnie do produkcji eterów glikolu.

Temperatura wrzenia: 96,5 – 98 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,80 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 2,1 – 19,2% (V)
Temperatura zapłonu: 15 ° C
Temperatura zapłonu: 360 ° C
Temperatura topnienia: -127 ° C
Wartość pH: 7 (200 g / l, H₂O, 20 ° C)
Prężność par: 19 hPa (20 ° C)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „n-Propanol czda [71-23-8]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *