Nadtlenek wodoru 6% roztwór [7722-84-1]

199.80 499.00 

Numer CAS: 7722-84-1
Wzór sumaryczny: H2O2
Masa molowa: 34,02 g/mol
Synonimy: woda utleniona
Tłumaczenie [ENG]: Hydrogen peroxide
Zastosowanie: Nadtlenek wodoru służy do bielenia jedwabiu, tkanin, piór i włosów; w rafinacji olejów i tłuszczów; do czyszczenia powierzchni metalowych; jako środek antyseptyczny; oraz w napędzie rakietowym (roztwór 90%). Jest sprzedawany jako wodny roztwór 3-90% wagowych. Jest ogólnie uznawany za bezpieczny środek konserwujący, bakteriobójczy i wybielacz skóry w kosmetykach.

Nadtlenek wodoru 6% roztwór [7722-84-1] Nadtlenek wodoru służy do bielenia jedwabiu, tkanin, piór i włosów; w rafinacji olejów i tłuszczów; do czyszczenia powierzchni metalowych; jako środek antyseptyczny; oraz w napędzie rakietowym (roztwór 90%). Jest sprzedawany jako wodny roztwór 3-90% wagowych. Jest ogólnie uznawany za bezpieczny środek konserwujący, bakteriobójczy i wybielacz skóry w kosmetykach. W przypadku nierozcieńczonego może powodować oparzenia skóry i błon śluzowych.

Temperatura topnienia: -33C
Temperatura wrzenia: 108C
Gęstość: 1,13 g / ml w 20C
Gęstość par: 1,1 (vs powietrze)
Prężność par: 23,3 mm Hg (30C)
Współczynnik załamania: 1,3350
Temperatura zapłonu: 107C
Temperatura przechowywania: 2-8C
Rozpuszczalność: eter dietylowy: rozpuszczalny
Pka:11,5(w 25C)
Kolor ≤10 (APHA)
Ciężar właściwy: około 1,13
Zapach: Lekko ostry, drażniący zapach
PH:2-4(H2O, 20C)
Zakres PH:6-8 przy 25C
Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
Merck:14,4798
BRN:3587191

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Nadtlenek wodoru 6% roztwór [7722-84-1]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *