Octan metylu 90% [79-20-9]

699.00 

Numer CAS: 79-20-9
Wzór sumaryczny: C3H6O2
Masa molowa: 74.08 g/mol
Synonimy: ester metylowy kwasu octowego
Tłumaczenie [ENG]: methyl acetate
Zastosowanie: Octan metylu stosuje się jako rozpuszczalnik do lakierów, żywic, olejów i nitrocelulozy; zmywacze do farb; jako środek aromatyzujący; oraz w produkcji sztucznej skóry. Rozpuszczalnik do nitrocelulozy, acetylocelulozy oraz wielu żywic i olejów; produkcja sztucznej skóry.

Octan metylu 90% [79-20-9]
Octan metylu stosuje się jako rozpuszczalnik do lakierów, żywic, olejów i nitrocelulozy; zmywacze do farb; jako środek aromatyzujący; oraz w produkcji sztucznej skóry. Rozpuszczalnik do nitrocelulozy, acetylocelulozy oraz wielu żywic i olejów; produkcja sztucznej skóry.

Temperatura wrzenia: 56 – 58 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,93 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 3,1 – 16% (V)
Temperatura zapłonu: -13 ° C
Temperatura samozapłonu: 455 ° C
Temperatura topnienia: -98 ° C
Prężność par: 217 hPa (20 ° C)
Gęstość (d 20 ° C / 4 ° C): 0,932 – 0,934
Rozpuszczalność: 250 g / l

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

200 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Octan metylu 90% [79-20-9]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *