Potasu fluorek bezw. 97% [7789-23-3]

1,099.80 2,499.00 

Numer CAS: 7789-23-3
Wzór sumaryczny: KF
Masa molowa: 58,1 g/mol
Synonimy: brak
Tłumaczenie [ENG]: potassium fluoride
Zastosowanie: Potasu fluorek jest stosowany w syntezie organicznej jako katalizator różnych reakcji lub do wprowadzania fluoru do cząsteczek organicznych. Na przykład związki fluoru można wytwarzać przez zastąpienie nietrwałych atomów chloru atomami fluoru, tak jak przy wytwarzaniu fluorooctanu sodu, trucizny na szczury.

Potasu fluorek bezw. 97% [7789-23-3] Potasu fluorek jest stosowany w syntezie organicznej jako katalizator różnych reakcji lub do wprowadzania fluoru do cząsteczek organicznych. Na przykład związki fluoru można wytwarzać przez zastąpienie nietrwałych atomów chloru atomami fluoru, tak jak przy wytwarzaniu fluorooctanu sodu, trucizny na szczury. Siła nukleofilowa F- i rozpuszczalność KF w aprotonowych rozpuszczalnikach organicznych można poprawić, stosując etery koronowe.

Temperatura wrzenia: 1505 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 2,48 g / cm3 (20 ° C)
Temperatura topnienia: 846 ° C
Wartość pH: 8 – 9 (50 g / l, H₂O, 20 ° C)
Prężność par: 1,3 hPa (885 ° C)
Gęstość nasypowa: 400 kg / m3
Rozpuszczalność: 923 g / l
Wolne zasady (jako KOH): ≤ 0,05%
Wolny kwas (jako HF): ≤ 0,05%
Chlorek (Cl):≤0,005%
Heksafluorokrzemian (SiF₆):≤0,05%
Siarczan (SO₄):≤0,005%
Metale ciężkie (jako Pb):≤0,001%
Fe (żelazo):≤0,001%
Na (sód):≤0,2%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 kg, 25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Potasu fluorek bezw. 97% [7789-23-3]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *