Rozpuszczalnik Alkidowy

750.00 

Stan skupienia: Ciecz
Kolor:
Bezbarwny
Zapach:
Charakterystyczny
Wartość pH:
Nie nadający się do zastosowania.
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
56 – 140°C
Temperatura zapłonu:
>23°C
Temperatura samozapłonu:
nie określono
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek powietrza grożących wybuchem
Zastosowanie
: surowiec do produkcji innych  rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy

Rozpuszczalnik Alkidowy
Rozpuszczalnik alkidowy to wyrób wysokiej jakości, nie zawiera wody, nie żółknie, nie powoduje przebarwień wyrobu rozcieńczanego. Znajduje zastosowanie przemysłowe jako rozpuszczalnik bazowy, surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów.Rozpuszczalnik akrylowy to wysokiej jakości bezbarwna  mieszanina wolno schnących rozpuszczalników organicznych. Stosowany w przemyśle jako rozpuszczalnik, surowiec do produkcji innych  rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Punkt wrzenia:56-140°C

Temperatura zapłonu: >23°C

Gęstość w 20°C: 0,850 – 0,870 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny

Piktogramy określenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

200 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Rozpuszczalnik Alkidowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *