Rozpuszczalnik Chlorokauczukowy

819.99 

Stan skupienia: Ciecz
Kolor:
Bezbarwny
Zapach:
Charakterystyczny
Wartość pH:
Nie dotyczy
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Nie jest określony
Punkt wrzenia/Zakr es wrzenia: 55 – 140°C

Temperatura zapłonu: >25°C
Temperatura samozapłonu:
520°C
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek powietrza grożących wybuchem
Zastosowanie:
Rozpuszczalnik Chlorokauczukowy to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Stosowany jako rozpuszczalnik bazowy oraz surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów.

Rozpuszczalnik Chlorokauczukowy
Rozpuszczalnik Chlorokauczukowy to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Stosowany jako rozpuszczalnik bazowy oraz surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów.

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Punkt wrzenia:55-140°C

Temperatura zapłonu: >25°C

Gęstość w 20°C: 0,850 – 0,880 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny

Piktogramy określenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

200 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Rozpuszczalnik Chlorokauczukowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *