Selen 99.5% czarny proszek [7782-49-2]

1,299.99 62,999.00 

Numer CAS: 7782-49-2
Wzór sumaryczny: Se
Masa molowa: 78,97 g/mol
Synonimy: brak
Tłumaczenie [ENG]: Selenium
Zastosowanie: Selen to śladowy minerał stosowany od lat w preparatach do stosowania miejscowego ze względu na jego właściwości przeciwgrzybicze. Wykazano, że selen ma inne działanie ochronne, takie jak naprawa DnA, zmniejszenie wiązania czynników rakotwórczych z DnA i tłumienie mutacji genowych.

Selen 99.5% czarny proszek [7782-49-2] Selen to śladowy minerał stosowany od lat w preparatach do stosowania miejscowego ze względu na jego właściwości przeciwgrzybicze. Wykazano, że selen ma inne działanie ochronne, takie jak naprawa DnA, zmniejszenie wiązania czynników rakotwórczych z DnA i tłumienie mutacji genowych. W badaniach laboratoryjnych wykazano, że płyny do skóry zawierające związki selenu zmniejszają indukowane przez UV uszkodzenia skóry, takie jak zapalenie, powstawanie pęcherzy i pigmentacja.

Temperatura topnienia: 217 ° C (lit.)
Temperatura wrzenia: 684,9 ° C (lit.)
Gęstość: 4,81 g / ml w 25 ° C (lit.)
Prężność par: <1 Pa (20 ° C)
Temperatura przechowywania: bez ograniczeń.
Rozpuszczalność: H2O: rozpuszczalny
Kolor: biały do kremowo białego
Ciężar właściwy: 4,81
Rezystywność: 1,2 μΩ-cm, 0 ° C
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Merck: 13,8505

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

500 g, 1 kg, 2.5 kg, 10 kg, 25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Selen 99.5% czarny proszek [7782-49-2]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *