Azotan sodu 98% oczyszczony [7631-99-4]

384.99 1,919.99 

Numer CAS: 7631-99-4
Wzór sumaryczny: NaNO3
Masa molowa: 84,99 g/mol
Synonimy: azotan (V) sodu
Tłumaczenie [ENG]: sodium nitrate
Zastosowanie: Sodu azotan stosuje się jako nawóz azotowy (zawiera 15,5% azotu). Używany do uzyskiwania kwasu azotowego, stosowany jako utleniacz w pirotechnice. Ma zastosowanie w przemyśl spożywczym, szklarskie w produkcji farb, emalii, leków czy materiałów wybuchowych.

Sodu azotan 98% oczyszczony [7631-99-4]
Sodu azotan stosuje się jako nawóz azotowy (zawiera 15,5% azotu). Używany do uzyskiwania kwasu azotowego, stosowany jako utleniacz w pirotechnice. Ma zastosowanie w przemyśl spożywczym, szklarskie w produkcji farb, emalii, leków czy materiałów wybuchowych.

Wygląd zewnętrzny biały, drobnokrystaliczny proszek
Zawartość (w preparacie wysuszonym) min. 98,0 %
Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
pH (5%, 20oC) 5 – 7,5
Woda max. 1 %
Azotyny (NO2) max. 0,0002 %
Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
Chlorany i nadchlorany (Cl) max. 0,003 %
Fosforany (PO4) max. 0,0002 %
Siarczany (SO4) max. 0,003 %
Sole amonowe (NH4) max. 0,002 %
Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
Magnez (Mg) max. 0,001 %
Potas (K) max. 0,005 %
Wapń (Ca) max. 0,002 %
Żelazo (Fe) max. 0,0002 %

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 kg, 50 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Azotan sodu 98% oczyszczony [7631-99-4]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *