Azotan sodu 99.5% czda [7631-99-4]

384.99 1,919.99 

Numer CAS: 7631-99-4
Wzór sumaryczny: NaNO3
Masa molowa: 84,99 g/mol
Synonimy: azotan (V) sodu
Tłumaczenie [ENG]: sodium nitrate
Zastosowanie: Sodu azotan stosuje się jako nawóz azotowy (zawiera 15,5% azotu). Używany do uzyskiwania kwasu azotowego, stosowany jako utleniacz w pirotechnice. Ma zastosowanie w przemyśl spożywczym, szklarskie w produkcji farb, emalii, leków czy materiałów wybuchowych.

Dowiedz się więcej