Tetrapotasu difosforan 98% [7320-34-5]

1,099.99 2,599.99 

Numer CAS: 7320-34-5
Wzór sumaryczny: K4P2O7
Masa molowa: 330,34 g/mol
Synonimy: pirofosforan tetrapotasu
Tłumaczenie [ENG]: tetra-potassium pyrophosphate
Zastosowanie: Tetrapotasu difosforan stosowany jest w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych jako środek ułatwiający przetwórstwo; czynnik labolatoryjny w przemyśle chemicznym; do obróbki/przerobu metali; do obróbki/przerobu tekstyliów i skóry, do oczyszczania ścieków.

Tetrapotasu difosforan 98% [7320-34-5]
Tetrapotasu difosforan stosowany jest w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych jako środek ułatwiający przetwórstwo; czynnik laboratoryjny w przemyśle chemicznym; do obróbki/przerobu metali; do obróbki/przerobu tekstyliów i skóry, do oczyszczania ścieków.
Tetrapotasu difosforan używane jest również do uzdatniania wody przemysłowej i wody.

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak
pH: 10,1-10,7
Arsen (As) ≤ 1ppm
Ołów (Pb) ≤ 1ppm
Rtęć (Hg) ≤ 1ppm
Kadm (Cd) ≤ 1ppm
Fluorek (F) ≤ 10 ppm
Strata podczas zapłonu ≤ 2,0%
Temperatura topnienia: 1090°C
Granice wybuchowości: brak
– dolna:
– górna:
Gęstość: 0,80-1,20 g/cm3
Rozpuszczalność:
– w wodzie: 1800 g/l

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

20 kg, 50 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Tetrapotasu difosforan 98% [7320-34-5]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *