Tiomocznik 97% [62-56-6]

799.80 1,999.00 

Numer CAS: 62-56-6
Wzór sumaryczny: H2NCSNH2
Masa molowa: 76,11 g/mol
Synonimy: brak
Tłumaczenie [ENG]: thiourea
Zastosowanie: Tiomocznik używany do oznaczania bizmutu. W upłynniaczach do klejów dla zwierząt i srebrnych zmywaczach. Fotograficzny środek utrwalający i do usuwania plam z negatywów; produkcja żywic; akcelerator wulkanizacji; odczynnik do bizmutu, jonów seleninowych.

Tiomocznik 97% [62-56-6] Tiomocznik używany do oznaczania bizmutu. W upłynniaczach do klejów dla zwierząt i srebrnych zmywaczach. Fotograficzny środek utrwalający i do usuwania plam z negatywów; produkcja żywic; akcelerator wulkanizacji; odczynnik do bizmutu, jonów seleninowych. Tiomocznik stosuje się do produkcji żywic, jako przyspieszacza wulkanizacji oraz jako apotograficzny środek utrwalający i do usuwania plam z negatywów.

Gęstość: 1,405 g / cm3 (20 ° C)
Temperatura palenia się: 440 ° C Pył
Temperatura topnienia: 169 – 178 ° C
Wartość pH: 6-8 (50 g / l, H₂O, 20 ° C)
Gęstość nasypowa: 640 kg / m3
Rozpuszczalność: 137 g / l
Test (ex N): ≥ 98,0%
Test (Fe): ≤ 0,001%
Tożsamość (IR): zalicza test

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 kg, 25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Tiomocznik 97% [62-56-6]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *