Trietyloamina (TEA) [121-44-8]

6,499.00 

Numer CAS: 121-44-8
Wzór sumaryczny: C6H15N
Masa molowa: 101,19 g/mol
Synonimy: trietyloamina,TEA trójetyloamina
Tłumaczenie [ENG]: triethylamine
Zastosowanie: Trietyloamina ma zastosowania do komponowania mieszanin; dystrybucja mieszanin; zastosowanie w charakterze substancji pomocniczej jako katalizator w reakcjach polimeryzacji. Stosowana jest również w odlewnictwie; substancje chemiczne stosowane w górnictwie; produkcja żywić na potrzeby wykonywania powłok natryskowych.. 

Trietyloamina (TEA) [121-44-8] Trietyloamina jest stosowana m.in: do komponowania mieszanin; dystrybucja mieszanin; zastosowanie w charakterze substancji pomocniczej jako katalizator w reakcjach polimeryzacji. Stosowana jest również w odlewnictwie; substancje chemiczne stosowane w górnictwie; produkcja żywić na potrzeby wykonywania powłok natryskowych.

Gęstość (20°C) 0,725 – 0,729 g/ml
Woda max. 0,1 %
Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,01 %
Temperatura_topnienia: -115°C
Temperatura wrzenia: 89,5°C
Temperatura samozapłonu: 215°C
Temperatura zapłonu: -11°C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,2% obj.
górna: 9,3% obj.
Ciśnienie par: 70 hPa (20°C)
Gęstość: 0,73 g/ml (20°C)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

200 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Trietyloamina (TEA) [121-44-8]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *